| 

Библиотека

Библиотека

Answer

Основний бібліотечний фонд (без підручників)складає 2781 пр.

Мовний склад фонду становить - українською мовою 50%

                                                       - російською мовою 48%

                                                       - іншими мовами 2%


За I півріччя до бібліотеки надійшло 169 прим. книг.

Основними джерелами комплектування фонду  є – органи управління освіти,

Доброчинні акції «Подаруй бібліотеці книгу!» та «Живи, книго!»Основний бібліотечний фонд розподіляється за змістом таким чином.


Суспільно політичної літератури -267 примірник

Природничо-наукової літератури -275 прим.

Технічної літератури – 59 прим.

Методично педагогічної    -44прим.

Літературознавчої та довідкової  -234прим.

Художньої літератури.     -1848 прим.


      Окрасою нашої бібліотеки є енциклопедичні книги серії «Аванта»

«100 великих» тематично – предметні енциклопедії та довідники, але сьогодні цього замало. Діти не мислять свого навчання без сучасних «Довідників школяра», серії «Я пізнаю світ» «Дзеркало цивілізації», енциклопедій українознавства та етикету, та інших видань. 

     Поповнення книжкового фонду є обов’язковою   умовою праці бібліотеки ліцею . Хотілося, щоб кошти, які зібрані від збору макулатури, вкладались в поповнення бібліотеки новими екземплярами .

     Бібліотечний фонд гірше розкривається в умовах розкритого доступу , але на сьогодні в нашій бібліотеці зробити це не можливо, не дозволяє площа. Книги розставлені на полках в три ряди.

     В фонді мамо колекцію учнівських рефератів , наукових робіт , «Енциклопедію одного слова». Показати ці роботи не маємо змоги, не маємо місця для її розташування. Методична та педагогічна література, взагалі, розташована в книгосховищі підручників, що по інструкції не допустимо.

    Кількісний та якісний склад основного бібліотечного фонду не задовольняє потреби користувачів бібліотеки.

 Бібліотечний фонд підручників   за перше півріччя поповнився новими підручниками дев’ятого класу в кількості 1725 примірників. Нові підручники надходили на протязі півріччя , з значним запізненням, три назви (по предметно):  біологія, художня культура, фізичне виховання, не надійшли до кінця першого півріччя .

     Всі нові підручники вчасно були технічно - опрацьовані, бібліографічно описані, сумарно обліковані.

     З фонду підручників вилучені та списані застарілі підручники 9-го класу, та загублені підручники учнями замінені іншими рівноцінними підручниками.

     Складені облікові документи. Всі списані підручники заактовані та вивезені на  макулатуру. Частина списаних підручників передані вчителям для виготовлення роздаткового матеріалу . Фонд підручників розставлені по предметам та по класам в окремому книгосховищі.

     Підручниками забезпечені усі учні та викладачі.

     Забезпеченість учнів ліцею діючими підручниками складає 100%.

     По індивідуальним формулярам учням видань 6047 підручників.

     Кількісний склад підручників підраховано по класам за предметами.

  На протязі півріччя систематично ведеться картотека підручників, з картотеки вилучено картки списаних підручників, розставлені картки на підручники  9  класу, які поступили в першому півріччі 2009-2010 н.р.

Бібліотекарі ліцею

 Козирко Галина Миколаївна та Ратушняк Галина Петрівна

                    © 2011 Николаевский морской лицей им.проф.М.Александрова. Все права защищены.